ระเบียบการจองและชำระเงิน  / Rules of booking and payment conditions

ระเบียบการจองและชำระเงิน :

จองเข้าพักในวันธรรมดาและวันหยุดปกติ 

1. จองเข้าพักในวันที่จอง ชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 1 ชม.

2. จองล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 1-3 วัน ชำระเงินเด็มภายใน 6 ชม.

3. จองล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 3-14 วัน ชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 11.00น.

4. จองล่วงหน้าก่อนเข้าพักมากกว่า 14 วัน ชำระ 50% ภายใน 24 ชม. และ อีก 50% ชำระก่อนวันเข้าพัก 10 วัน

จองเข้าพักในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

1. จองล่วงหน้าก่อนเข้าพักน้อยกว่า 4 วัน ชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 1 ชม.

2. จองล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 4-14 วัน ชำระเงินเด็มภายใน 6 ชม.

3. จองล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 15-30 วัน ชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 11.00น.

4. จองล่วงหน้าก่อนเข้าพักมากกว่า 30 วัน ชำระ 50% ภายใน 48 ชม. และ อีก 50% ชำระก่อนวันเข้าพัก 30 วัน

ระเบียบการยกเลิกการจองห้องพัก และเลื่อนวันเข้าเช็คอิน :

วันธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห์ ที่ไม่ใช่ในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

1. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ไม่คิดค่าบริการ

2. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 14 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ค่าบริการ 25% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด

3. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ค่าบริการ 50% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด

4. การจองห้องพัก แล้วไม่มาใช้บริการ = ค่าบริการเต็ม 100% 

5. การแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน หรือ เช็คเอ้าท์ก่อน = ค่าบริการเต็ม 100%

6. การพักเกินวัน มากกว่าวันที่ระบุมาในการจอง = คิดค่าบริการเพิ่ม เป็นราคาเต็ม จากราคาค่าเช่าห้องแบบที่จอง จะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบสถานะห้องว่างก่อน

วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

1. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ไม่คิดค่าบริการ

2. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ค่าบริการ 50% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด

3. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ค่าบริการ 70% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด 

4. การจองห้องพัก แล้วไม่มาใช้ บริการ = ค่าบริการเต็ม 100%

5. การแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน หรือ การเช็คเอ้าท์ ก่อน = ค่าบริการเต็ม 100% 

6. การพักเกินวัน มากกว่าวันที่ระบุมาในการจอง = คิดค่าบริการเพิ่ม เป็นราคาเต็ม จากราคาค่าเช่าห้องแบบที่จอง จะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบสถานะห้องว่างก่อน

...................................................................................................................